milenka20068

125 tekstów – auto­rem jest mi­len­ka20068.

Żeby związek był cze­goś wart, mu­si być troche skomplikowany. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 12 marca 2013, 18:20

Tak, mam sa­tys­fak­cje. Dlacze­go? Bo wi­dać jak nie wie­rzysz w to, że mogłam o To­bie raz na zaw­sze zapomnieć. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 27 stycznia 2013, 20:44

Za­mar­twianie się przez fa­ceta jeszcze nig­dy nie wyszło dziew­czy­nie na dobre. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 24 stycznia 2013, 00:21

Jeśli czu­jesz się z kimś tak dob­rze to nie może byc źle. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 stycznia 2013, 00:58

Ty i ja to dob­ra kom­bi­nac­ja. Tyl­ko czas nam nie sprzyja. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 22 stycznia 2013, 16:56

Spra­wiłeś, że znów mam uśmiech na twarzy, mo­tyle w brzuchu, dreszcze gdy do­tykasz. Jes­teś ta­jem­niczym, za­gad­ko­wym, in­te­resującym mężczyzną. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 21 stycznia 2013, 17:03

Związki mają da­te przy­dat­nosci. To kil­ka mięsiecy, lat al­bo gdy przes­ta­je być fajnie 

myśl
zebrała 18 fiszek • 18 stycznia 2013, 10:31

Za­nim dob­rze się zaczęło to zdąrzyło się źle zakończyć. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 6 stycznia 2013, 16:25

I dziw­nie do­wie­dzieć się, że mogłoby być między wa­mi świet­nie ... Gdy­by nie odległość. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 2 grudnia 2012, 22:54

Czas zająć się w końcu swoim szczęściem, ale z kimś in­nym, bo z Nim to jest niemożliwe. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 7 listopada 2012, 23:10

milenka20068

!!!!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

milenka20068

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność